Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

 

Expert in Ontslagrecht

 

mr. Yves Vlassenroot yves-vlassenroot Ontslaghulp.nl

Over Ontslaghulp

Actueel

Thuis werkvergoeding

12 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is het voor werkgevers toegestaan om een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken van maximaal twee euro per dag. Een werknemer kan dus daarop aanspraak maken. Deze v......

Lees meer

Ontslag

Werkgever en werknemer kunnen een regeling treffen over de beëindiging van het dienstverband. Deze regeling dient te worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). De inhoud van de VSO is van belang voor de WW rechten van de werknemer. Voor de werkgever is van belang dat de werknemer vanaf invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) recht heeft op een denktijd van 2 weken. De werknemer moet daarop door de werkgever worden gewezen. Indien de werkgever dit nalaat, wordt de bedenktijd met een week verlengd. Het verdient de voorkeur hiervoor een goede formulering in de VSO op te nemen.

Over Ontslaggronden

Bereken hier uw ontslagvergoeding!

Bereken nu

Vaststellingsover-eenkomst check

Voor €250,- ex BTW doen wij een check van uw vaststellingsovereenkomst

Lees meer

 

Recht op een aanzegvergoeding

Doe nu de aanzegcheck op onze site en kijk of u recht heeft op de aanzegvergoeding.

Doe de check!

Procedures

Met ingang van 1 juli 2015 is met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagstelsel ingrijpend gewijzigd. Afhankelijk van de ontslagreden moet er worden gekozen voor een verplichte ontslagroute en bijbehorende procedure. Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en een ontslag in verband met langdurige ziekte moet je verplicht langs het UWV indien de werknemer niet instemt met het ontslag. De weg van ontbinding via de kantonrechter staat voor deze gronden niet meer open.Voor alle andere gronden moet de kantonrechter verplicht worden aangezocht.

Lees meer

Transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een ontbindingsvergoeding berekend op basis van de kantonrechtersformule. Daarvoor in de plaats heeft iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) recht op een transitievergoeding.

Lees meer

Ontslagzaken

Waar je ook aan moet denken bij ontslag

Er zijn veel dingen waar je aan moet denken bij ontslag.

Vergeet bijvoorbeeld deze aspecten niet.

Meer ontslagzaken

Direct juridisch
advies nodig?
Bel de hulplijn

023 - 303 63 80

Vraag?
Binnen 24 uur
een reactie

Mail Ons

Procedures

Met ingang van 1 juli 2015 is met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagstelsel ingrijpend gewijzigd. Afhankelijk van de ontslagreden moet er worden gekozen voor een verplichte ontslagroute en bijbehorende procedure.

Lees meer

Vergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een ontbindingsvergoeding berekend op basis van de kantonrechtersformule. Daarvoor in de plaats heeft iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook voor een tijdelijk contract van twee jaar of langer wat niet wordt verlengd.

Lees meer