Een werkgever die zich als slecht werkgever opstelt, kan bij een beeindiging van het dienstverband worden geconfronteerd met een hoge ontbindingsvergoeding.

Slechts werkgeverschap is aan de orde indien bijvoorbeeld de werkgever onvoldoende onderneemt om het functioneren van een werknemer te verbeteren.

Ook het niet naleven van bepaalde regels in het kader van een reorganisatie kan er voor zorgen dat de kantonrechter tot de conclusie komt dat de werkgever als slecht werkgever heeft gehandeld.