Door het Corona virus zullen werkgevers mogelijk arbeidsovereenkomsten van hun werknemers willen beëindigen.

De regering heeft evenwel een noodfonds ter beschikking gesteld (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) hierna “NOW” op basis waarvan maximaal 90% van de loonkosten in de vorm van een subsidie aan werkgevers wordt verstrekt.

Een dergelijke subsidie wordt echter slechts onder bepaalde voorwaarden verstrekt.

Eén van die voorwaarden is dat de werkgever geen werknemers zullen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode dat je aanspraak maakt op of een beroep doet op NOW

Werkgevers kunnen dus – om aanspraak te kunnen maken op NOW – geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen.

Dit geldt mijn inziens ook voor een ontslag tijdens de proeftijd, het zogenaamde “proeftijdontslag”.

Vanochtend werd tijdens een uitzending van BNR aangegeven dat het proeftijdontslag massaal door werkgevers zal worden aangewend omdat dit ontslag buiten de regeling van NOW zou vallen.

Het is de vraag of dit wel juist is.

Het is de vraag of werkgevers werknemers kunnen ontslaan tijdens de proeftijd met als reden dat er als gevolg van het corona virus onvoldoende werk is. Die reden impliceert immers “een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen”.

Mijn advies aan werkgevers is dan ook om bij een proeftijdontslag geen reden te noemen en als er al om een reden door de werknemer wordt verzocht, is het raadzaam om niet aan te geven dat het ontslag ook maar iets van doen heeft met Corona/bedrijfseconomische redenen. Indien dit wel wordt gedaan, verlies je daarbij mogelijk aanspraak op het NOW. Mogelijk wordt dit volgende week duidelijk als de spelregels voor NOW bekend worden gemaakt.

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst met een proeftijd zijn overeengekomen maar nog niet daadwerkelijk hebben gewerkt, zal het voor een werkgever best moeilijk zijn om andere redenen aan te voeren dan bedrijfseconomische. Dit betekent dat de werkgever mogelijk een keuze moet maken tussen NOW en het proeftijdontslag.

Voor meer informatie kun je met mij contact opnemen.

Yves A.E. Vlassenroot

www.voltadvocaten.nl

www.ontslaghulp.nl

In bijzondere situaties kon een werkgever worden geconfronteerd met het geval dat werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet.

De werkgever kon dan voor het personeel dat noodgedwongen naar huis was gestuurd een WW uitkering aanvragen.

De werktijdverkorting diende te worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“SZW”). Het SZW controleerde of er geen sprake was van normale ondernemingsrisico en of de werkgever 20% minder werk had gedurende 2 tot maximaal 24 weken. Vervolgens diende de werkgever de verkregen werktijdverkorting zo snel mogelijk te melden bij het UWV die zorgdroeg voor betaling van een WW uitkering.

Vanwege de uitbraak van het corona-virus komt het ministerie van SZW met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen. Het NOW komt dus in de plaats van de bestaande werktijdverkorting. 

Over de periode waarop de tegemoetkoming ziet, mag de werkgever geen ontslag van werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Verder zal de aanvrager moeten aangegeven dat hij 20% omzetverlies verwacht. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig worden verlengd. 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Yves A.E. Vlassenroot

www.voltadvocaten.nl
www.ontslaghulp.nl