Zoekresultaten

Afspiegelingsbeginsel

Bij een reorganisatie dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. De werknemers die ontslagen moeten worden, moeten worden ingedeeld in groepen van uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn banen die vergelijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning. Het aantal [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

UWV

Een werknemer kan een arbeidsovereenkomst altijd opzeggen. Daar heeft hij geen vergunning voor nodig. Een werkgever daarentegen heeft – indien hij een werknemer wenst te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte – een vergunning nodig om een arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen indien de werknemer niet inste [...]

Bedrijfsorganisatorisch

Dergelijke reorganisaties worden vaak ingegeven doordat beleidskeuzes in de sfeer van goed ondernemerschap daartoe noodzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bedrijf anders moet worden ingericht zonder dat daartoe een economische noodzaak bestaat. Een werkgever zal de redelijkheid van de voorgenomen reorganisatie goed moeten onderbouwen e [...]

Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen. Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf. Elke wijzigi [...]

Bedrijfseconomisch

Bedrijfseconomische reden voor een reorganisatie Als een bedrijf minder werk heeft en daardoor wordt geconfronteerd met lagere omzetten en of minder winst kan dat aanleiding zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er zijn verschillende soorten bedrijfseconomische redenen: de slechte financiële situatie van het bedrijf; structurele werk [...]

Collectief ontslag

Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen. Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor werkgevers tot gevolg dat ze een officiële melding [&hellip [...]