Zoekresultaten

Aanbieden van alternatieve functies

Elke wijziging in een bedrijf of organisatie waaraan personele gevolgen zijn verbonden is een reorganisatie. Een werkgever dient zich daarbij in te spannen om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen danwel zorg te dragen voor herplaatsing van de werknemer indien mogelijk. Dus voordat het besluit wordt genomen om een werknemer op basis van een reorga [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aan veelvuldige ziekte, disfunctioneren van [&hellip [...]

Disfunctioneren

Een werkgever kan een werknemer ontslaan indien de werknemer niet goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat de werknemer periodiek wordt beoordeeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt het voor een werkgever moeilijk om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan. Ook moet een werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn fun [...]