Zoekresultaten

Bedrijfseconomisch

Bedrijfseconomische reden voor een reorganisatie Als een bedrijf minder werk heeft en daardoor wordt geconfronteerd met lagere omzetten en of minder winst kan dat aanleiding zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er zijn verschillende soorten bedrijfseconomische redenen: de slechte financiële situatie van het bedrijf; structurele werk [...]

Proeftijdontslag en Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Door het Corona virus zullen werkgevers mogelijk arbeidsovereenkomsten van hun werknemers willen beëindigen. De regering heeft evenwel een noodfonds ter beschikking gesteld (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) hierna “NOW” op basis waarvan maximaal 90% van de loonkosten in de vorm van een subsidie aan werkgevers wordt verstrekt. Een dergel [...]

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

In bijzondere situaties kon een werkgever worden geconfronteerd met het geval dat werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet. De werkgever kon dan voor het personeel dat noodgedwongen naar huis was gestuurd een WW uitkering aanvragen. De werktijdverkorting diende te worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgeleg [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Verplichte ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

UWV

Een werknemer kan een arbeidsovereenkomst altijd opzeggen. Daar heeft hij geen vergunning voor nodig. Een werkgever daarentegen heeft – indien hij een werknemer wenst te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte – een vergunning nodig om een arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen indien de werknemer niet inste [...]

Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen. Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf. Elke wijzigi [...]

Tweede ontslagtoets

Toets in tweede instantie en hoger beroep/cassatie Indien werkgever of werknemer het niet eens zijn met een beslissing van het UWV kunnen zij de toegekende of geweigerde opzegvergunning laten beoordelen door de kantonrechter. De kantonrechter kan dus in tweede instantie de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op grond van de gronden a en b – bed [...]

Procedures

Afhankelijk van de ontslagreden moet er worden gekozen voor een verplichte ontslagroute en bijbehorende procedure. Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en een ontslag in verband met langdurige ziekte moet je verplicht langs het UWV indien de werknemer niet instemt met het ontslag. De weg van ontbinding via de kantonrechter staa [...]