Zoekresultaten

Bedrijfsorganisatorisch

Dergelijke reorganisaties worden vaak ingegeven doordat beleidskeuzes in de sfeer van goed ondernemerschap daartoe noodzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bedrijf anders moet worden ingericht zonder dat daartoe een economische noodzaak bestaat. Een werkgever zal de redelijkheid van de voorgenomen reorganisatie goed moeten onderbouwen e [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen. Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf. Elke wijzigi [...]