Zoekresultaten

Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen. Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf. Elke wijzigi [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Bedrijfsorganisatorisch

Dergelijke reorganisaties worden vaak ingegeven doordat beleidskeuzes in de sfeer van goed ondernemerschap daartoe noodzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bedrijf anders moet worden ingericht zonder dat daartoe een economische noodzaak bestaat. Een werkgever zal de redelijkheid van de voorgenomen reorganisatie goed moeten onderbouwen e [...]

Afspiegelingsbeginsel

Bij een reorganisatie dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. De werknemers die ontslagen moeten worden, moeten worden ingedeeld in groepen van uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn banen die vergelijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning. Het aantal [...]

Bedrijfseconomisch

Bedrijfseconomische reden voor een reorganisatie Als een bedrijf minder werk heeft en daardoor wordt geconfronteerd met lagere omzetten en of minder winst kan dat aanleiding zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er zijn verschillende soorten bedrijfseconomische redenen: de slechte financiële situatie van het bedrijf; structurele werk [...]

Aanbieden van alternatieve functies

Elke wijziging in een bedrijf of organisatie waaraan personele gevolgen zijn verbonden is een reorganisatie. Een werkgever dient zich daarbij in te spannen om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen danwel zorg te dragen voor herplaatsing van de werknemer indien mogelijk. Dus voordat het besluit wordt genomen om een werknemer op basis van een reorga [...]

Tweede ontslagtoets

Toets in tweede instantie en hoger beroep/cassatie Indien werkgever of werknemer het niet eens zijn met een beslissing van het UWV kunnen zij de toegekende of geweigerde opzegvergunning laten beoordelen door de kantonrechter. De kantonrechter kan dus in tweede instantie de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op grond van de gronden a en b – bed [...]

Slecht werkgeverschap leidt tot dure exit

Een werkgever die zich als slecht werkgever opstelt, kan bij een beeindiging van het dienstverband worden geconfronteerd met een hoge ontbindingsvergoeding. Slechts werkgeverschap is aan de orde indien bijvoorbeeld de werkgever onvoldoende onderneemt om het functioneren van een werknemer te verbeteren. Ook het niet naleven van bepaalde regels in he [...]