Zoekresultaten

Ontslaggronden

Er is slechts een beperkt aantal gronden om een werknemer te ontslaan, te weten bedrijfseconomisch; Langdurige arbeidsongeschiktheid; regelmatig ziekteverzuim; disfunctioneren; verwijtbaar handelen; werkweigering; verstoorde arbeidsrelatie; andere omstandigheden. Als een van deze ontslaggronden zich niet voordoet, kan een werkgever een werknemer n [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Verplichte ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Ontslag op staande voet

Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is – voor bepaalde gronden – een ontslagvergunning indien de werknemer niet instemt. Voor alle andere gronden kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd door ontbinding via de kantonrechter. Er bestaan echter uitzonderingen op die regel. Eén van de belangrijkste uitzonderingen betreft de situ [...]

Ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Tweede ontslagtoets

Toets in tweede instantie en hoger beroep/cassatie Indien werkgever of werknemer het niet eens zijn met een beslissing van het UWV kunnen zij de toegekende of geweigerde opzegvergunning laten beoordelen door de kantonrechter. De kantonrechter kan dus in tweede instantie de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op grond van de gronden a en b – bed [...]

Wijzigingen van het ontslagrecht gepland per 01-01-2016

Voor uitspraken van de kantonrechter kan volgens het normale procesrecht hoger beroep worden ingesteld.Indien werknemer of –gever niet met het UWV-besluit eens is, kan die partij bij de rechtbank om ontbinding (werkgever) of om herstel van de arbeidsovereenkomst (werknemer) verzoeken. Voor bepaalde ontslaggronden zal één ontslagroute gaan geld [...]

Verstoorde arbeidsrelatie onder de WWZ

Recent heeft de kantonrechter in 2 uitspraken een door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.   De werkgever had in haar verzoekschrift gekozen voor 2 gronden, te weten disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.   Onder het oude recht was het gebruikelijk om de ontbinding te baseren op diverse grond [...]

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aan veelvuldige ziekte, disfunctioneren van [&hellip [...]

Ontbinding door kantonrechter

Indien een werkgever wil overgaan tot ontslag van een werknemer en de werknemer stemt niet in met de opzegging van de arbeidsovereenkomst kan – voor een beperkt aantal gronden – ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden gevraagd. De wetgever heeft voorgeschreven voor welke specifieke ontbindingsgronden de kanton [...]