Aanbieden van alternatieve functies

Elke wijziging in een bedrijf of organisatie waaraan personele gevolgen zijn verbonden is een reorganisatie.

Een werkgever dient zich daarbij in te spannen om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen danwel zorg te dragen voor herplaatsing van de werknemer indien mogelijk. Dus voordat het besluit wordt genomen om een werknemer op basis van een reorganisatie te ontslaan, dient eerst te worden gekeken of de betreffende werknemer elders binnen het bedrijf (of zelfs daarbuiten) kan werken. Het spreekt voor zich dat dit met name het geval is bij grote ondernemingen.

Vaak wordt door de werkgever standaard aangegeven dat er geen alternatieve functies voor de werknemer voorhanden zijn. Dit is dus niet voldoende; in een eventuele procedure dient de werkgever aan te tonen dat hij herplaatsingsinspanningen heeft verricht, althans daartoe een poging heeft gedaan. Laat de werkgever dit na, dan kan hem dat worden verweten en kan dit leiden tot een verhoging van de ontslagvergoeding.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?