Collectief ontslag

Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen.

Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor werkgevers tot gevolg dat ze een officiële melding van collectief ontslag moeten doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden.

In de Wet Melding Collectief Ontslag is vastgelegd welke gegevens een werkgever bij een dergelijke melding moet verstrekken. Het UWV beoordeelt vervolgens of de melding voldoet aan de vereisten. De werkgever  moet de vakbonden ook daadwerkelijk om advies en hun standpunt vragen. Daarna mag het UWV de ontslagaanvragen pas in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat in geval van collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel – zie afspiegelingsbeginsel -ook moet worden toegepast.

Werkgevers zullen in geval van collectief ontslag met de vakbonden in overleg moeten treden over het opstellen van een sociaal plan.

In geval van collectief ontslag tellen bij het daarvoor vereiste aantal van twintig werknemers de volgende werknemers niet mee:
– Uitzendkrachten en gedetacheerden;
– Werknemers in de proeftijd;
– Werknemers met een contract voor bepaalde tijd;
– Bestuurders (directieleden) van een B.V. of N.V.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?