Actueel

Faillissement en ontslag

Gepubliceerd op: 26 juni 2013

Indien een werkgever komt te failleren, worden de werknemers door de curator ontslagen. De Rechter Commissaris (RC) van de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken verstrekt aan de curator daartoe een beschikking. Op basis van deze beschikking kan de curator zonder meer overgaan tot ontslag van de betreffende werknemers zonder dat deze werknemers nog aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Is hier dan helmaal niets tegen te doen? Zeker wel:

De volgende acties kunnen worden ondernomen:

  • De werknemer kan in verzet komen tegen de faillietverklaring;
  • De werknemer kan beroep instellen tegen de beschikking van de RC;
  • De werknemer kan onder bepaalde omstandigheden de curator dagvaarden in een procedure bij de kantonrechter en aanspraak maken op een vergoeding op grond van kennelijke onredelijkheid;
  • De werknemer kan een procedure starten tegen de bestuurders of aandeelhouders door te stellen dat deze misbruik van recht maken door het faillissement aan te vragen;

Wordt u als werknemer in een faillissement van uw werkgever ontslagen, roep dat tijdig juridisch advies in!

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 26 juni 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?