Actueel

Geschoffeerde werknemer

Gepubliceerd op: 28 augustus 2013

Een werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding met factor C=2 omdat hij door zijn werkgever in toenemende mate onheus werd bejegend en geschoffeerd.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de omgangsvormen binnen het bedrijf direct zijn en ook de werknemer zou zich schuldig hebben gemaakt aan zeer direct taalgebruik.

De kantonrechter stelt vast dat de omgangsvormen binnen het bedrijf niet direct en confronterend zijn maar ronduit denigrerend en schofferend. De werknemer heeft dagelijks allerlei scheldpartijen moeten incasseren.

De werkgever heeft bovendien geen concrete voorbeelden van momenten dat de werknemer zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan onjuist taalgebruik.

Tegen deze achtergrond kan van de werknemer niet worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst wil laten voortduren. Jarenlang is hij geschoffeerd hetgeen eindelijk heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid waarna de werkgever per direct de auto en de laptop heeft teruggevorderd.

De zeer hoge vergoeding van C=2 acht de kantonrechter billijk aangezien de werkgever in ernstige mate schuldig is.

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 28 augustus 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?