Actueel

Niet navolgen van veiligheidsinstructies

Gepubliceerd op: 20 augustus 2013

Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij bepaalde veiligheidsinstructies – zoals het dragen van een helm en veiligheidsvest – had overtreden.

Van belang was dat het veiligheidsbeleid bij de werkgever een hoge prioriteit had en dat de veiligheidsvoorschriften regelmatig onder de aandacht van alle werknemers was gebracht.

Daarenboven was de betreffende werknemer reeds eerder schriftelijk gewaarschuwd voor het overtreden van de veiligheidsvoorschriften waarbij was aangegeven dat indien dit nogmaals zou gebeuren, hij zou worden ontslagen. Om die reden acht het hof – ondanks de leeftijd van de werknemer (51 jaar) en het feit dat deze reeds 10 jaar in dienst was – het gegeven ontslag terecht.

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 20 augustus 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?