Nieuws

 • Haarlem
 • 9 december 2015
 • Yves Vlassenroot

Verstoorde arbeidsrelatie onder de WWZ

Recent heeft de kantonrechter in 2 uitspraken een door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.   De werkgever had in haar verzoekschrift gekozen voor 2 gronden, te weten disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.   Onder het oude recht was het gebruik...

 • Haarlem
 • 24 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Eerste uitspraak kantonrechter over billijke vergoeding

Op 1 september 2015 heeft de kantonrechter te Den Bosch zich uitgelaten over de vraag of een werknemer in een ontbindingszaak naast de transitievergoeding aanspraak kon maken op een billijke vergoeding. De werknemer vroeg zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst en was van mening dat zijn werkgeve...

 • Haarlem
 • 18 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Transitievergoeding en nieuwe baan

Het is inmiddels bekend dat aan iedere werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is en wiens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd aanspraak kan maken op een transitievergoeding. Maar is een dergelijke vergoeding ook verschuldigd indien d...

 • Haarlem
 • 8 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Dagvaarding of verzoekschrift?

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moest een werknemer een dagvaardingsprocedure voeren om zijn ontslag op staande voet aan te tasten en zijn loon te vorderen. De werkgever verzocht vervolgens in een aparte verzoekschriftprocedure (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidso...

 • Haarlem
 • 3 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Verschil tussen opzegging met instemming werknemer en be...

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beĆ«indiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kant...

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?