Nieuws

 • Haarlem
 • 3 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Verschil tussen opzegging met instemming werknemer en be...

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beĆ«indiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kant...

 • Haarlem
 • 2 september 2015
 • Yves Vlassenroot

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkom...

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aa...

 • Haarlem
 • 28 augustus 2015
 • Yves Vlassenroot

Verplichte ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet m...

 • Haarlem
 • 27 augustus 2015
 • Yves Vlassenroot

De rol van de kantonrechter bij ontbindingszaken

Indien de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt, bepaalt deze het einde van de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging – te weten met inachtneming van de geldende opzegtermijn – zou zijn geĆ«indig...

 • Haarlem
 • 26 augustus 2015
 • Yves Vlassenroot

Zwaarwegend belang bij concurrentiebeding

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding vervat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan tenzij de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. De werkgever dient dus te motiveren waarom het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is...

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?