Actueel

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Gepubliceerd op: 1 april 2020

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) bekend gemaakt. De regeling behelst een subsidieregeling om ervoor te zorgen dat werkgevers hun werknemers in dienst (kunnen) houden en blijven betalen.

Uitgangspunten:

 • De subsidie bedraagt 90% van de loonsom van een werkgever over januari 2020;
 • Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen;
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vankantiebijslag worden gecompenseerd;
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximum dagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen dus loon boven € 9.538,– per maaand komt niet voor subsidie in aanmerking;
 • Voorwaarde is dat er sprake is van een omzetverlies van meer dan 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden;
 • De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetderving;
 • De omzetdaling kan worden berekend vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020;
 • De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier;
 • De regeling kan vanaf 6 april 2020 worden aangevraagd en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • Indien een werkgever eerder een beroep deed op de regeling Werktijdverkorting dan wordt deze automatisch doorgezet naar NOW;
 • Het omzetverlies wordt achteraf gecontroleerd en bij misbruik volgt een naheffing;
 • Gedurende de NOW regeling mogen werkgevers geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen;
 • Verder stelt het UWV als voorwaarde dat de werkgever zich inspant om de loonsom te betalen en zoveel mogelijk gelijk houdt;
 • De regeling geldt voor de periode van 3 maanden.

Aanvraagregeling:

 • Werkgever vraagt subsidie door midel van een fomulier bij het UWV aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 indien er sprake is van een terugval van meer dan 20%;
 • Werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4 zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden;
 • Op basis daarvan kan het percentage aan omzetverlies worden berekend en worden ingevuld op het aanvraagformulier;
 • Indien de werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft, dienen meerdere aanvragen te worden ingediend;
 • Voor het UWV geldt een beslissingtermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;
 • Het UWV zal eerst een voorschot betalen van 80% van de subsidie en betaling daarvan vindt plaats binnen twee tot vier weken;
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, dient werkgever vaststelling van de subsidie te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring nodig;
 • Binnen 4 weken na de publicatie van deze regeling zal worden aangegeven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist;
 • Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag zal het UWV de definiteve subsidie vaststellen en een afrekening opstellen waarbij een nabetaling of terugvordering kan plaatsvinden indien het omzetverlies hoger of lager uitvalt.

Neem geheel vrijblijvend contact op met Yves A.E. Vlassenroot indien u vragen heeft over de regeling of hulp nodig heeft bij de aanvraag van de subsidieregeling.

www.ontslaghulp.nl

www.voltadvocaten.nl

 

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 1 april 2020

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?