Actueel

Ontbinding na ouderschapsverlof

Gepubliceerd op: 1 oktober 2013

Op 17 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist dat voor toekenning van een vergoeding in geval van ontbinding van een arbeidsovereenkomst de 36 urige werkweek zoals contractueel overeengekomen als uitgangspunt dient te worden genomen en niet het aantal uren dat de werknemer werkte sinds het ouderschapsverlof.

De kantonrechter baseert dit oordeel op de rechtstreeks tussen partijen werkende Europese Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. Die raamovereenkomst beoogt niet alleen om werknemers te beschermen tegen ontslag wegens het opnemen van ouderschapsverlof, ook kent die overeenkomst een werknemer het recht toe om na ouderschapsverlof terug te keren in zijn oude danwel een vergelijkbare cq gelijkwaardige functie. Ook volgt uit de Raamovereenkomst dat de op de datum van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten ongewijzigd blijven tijdens het ouderschapsverlof.

De Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof strekt ertoe om beroeps- en gezinsleven beter te combineren. Daarmee zou onverenigbaar zijn indien de ontslagvergoeding in de vorm van de kantonrechtersformule gebaseerd zou worden op het de situatie tijdens het ouderschapsverlof. Werkgevers zouden dan immers werknemers met ouderschapsverlof mogelijk eerder voordragen voor ontslag dan full time werkende werknemers.

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 1 oktober 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?