Bedrijfseconomisch

Bedrijfseconomische reden voor een reorganisatie

Als een bedrijf minder werk heeft en daardoor wordt geconfronteerd met lagere omzetten en of minder winst kan dat aanleiding zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Er zijn verschillende soorten bedrijfseconomische redenen:

  • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
  • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;

Een werkgever moet een ontslag op grond van bedrijfseconomische reden goed onderbouwen.
Verder moet er daadwerkelijk een reden zijn voor de reorganisatie. De slechte financiële situatie moet bijvoorbeeld structureel zijn. Ook zal de werkgever deze slechte financiële situatie van het bedrijf moeten laten zien aan de werknemer. Tenslotte moet het ontslag van de betreffende werknemer daadwerkelijk een besparing opleveren. Het is dus niet toegestaan om de werknemer direct te vervangen door een ander of zijn werk te outsourcen.

Er mag geen sprake zijn van willekeur; het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, hetgeen betekent dat van iedere leeftijdscategorie bepaalde werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Voorts dient de werkgever te proberen om een werknemer te herplaatsen binnen het bedrijf of elders.

Voor een beëindiging van een dienstverband op grond van bedrijfseconomische gronden moet de werkgever toestemming hebben van het UWV. Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kon op grond van bedrijfseconomische redenen ook worden gekozen voor ontbinding via de kantonrechter. Dat is dus thans niet meer mogelijk. De werkgever moet verplicht naar het UWV stappen.

Let op: als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, is de werkgever – ook bij een ontslag via het UWV – een transitievergoeding verschuldigd. Dat is anders dan onder het oude recht. Voor bedrijven in financiële nood is dit een duidelijke verslechtering die tot meer faillissementen zal leiden.

 

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?