Bedrijfsorganisatorisch

Dergelijke reorganisaties worden vaak ingegeven doordat beleidskeuzes in de sfeer van goed ondernemerschap daartoe noodzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bedrijf anders moet worden ingericht zonder dat daartoe een economische noodzaak bestaat.

Een werkgever zal de redelijkheid van de voorgenomen reorganisatie goed moeten onderbouwen en zal daarbij:

  • de reden van de organisatorische veranderingen moeten toelichten;
  • de gevolgen van de organisatorische veranderingen moeten benoemen en toelichten voor de verschillende afdelingen, de aanwezige functies en het aantal arbeidsplaatsen per functie.

De werkgever dient daarbij organogrammen betreffende de onderneming van vóór en ná de reorganisatie te verstrekken. Bij een ontslag om bedrijfsorganisatorische redenen dient het afspiegelingsbeginsel – zie afspiegelingsbeginsel – te worden toegepast.

 

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?