Check vaststellingsovereenkomst

Indien werknemer en werkgever een regeling treffen ten aanzien van de beëindiging van een dienstverband moet die regeling worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat de werknemer recht heeft op een uitkering.

Als partijen in overleg over gaan tot beëindiging van de arbeidsrelatie bepalen zij zelf de hoogte van de ontslagvergoeding. Werkgever en werknemer zijn niet gebonden aan de regels ten aanzien van de transitievergoeding.

Voor de werknemer is van belang te weten dat hij twee weken de bedenktijd heeft om – zonder opgaaf van redenen – terug te komen op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en zijn instemming te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Voor de werkgever is van belang om de werknemer – na zijn instemming – schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Indien een werkgever dit nalaat, wordt de bedenktermijn met een week verlengd tot 3 weken.

Wilt u de vaststellingsovereenkomst laten checken: stuur deze dan naar: info@ontslaghulp.nl

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?