Tweede ontslagtoets

Toets in tweede instantie en hoger beroep/cassatie

Indien werkgever of werknemer het niet eens zijn met een beslissing van het UWV kunnen zij de toegekende of geweigerde opzegvergunning laten beoordelen door de kantonrechter.

De kantonrechter kan dus in tweede instantie de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op grond van de gronden a en b – bedrijfseconomisch en langdurig arbeidsongeschiktheid (zie ontslagroutes).

De kantonrechter is bij zijn toetsing echter gebonden aan dezelfde voorwaarden als het UWV. De kantonrechter kan op grond van reorganisatie niet ontbinden indien er sprake is van ziekte (opzegverbod).

Ook nieuw op grond van de Wet Werk en Zekerheid is dat de kantonrechter niet direct kan ontbinden; de einddatum wordt bepaald door de datum waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging zou zijn geƫindigd minus de tijd die gelegen is tussen de dag van indiening van het verzoekschrift en de datum van de ontbindingsbeschikking.

Heeft de werkgever – na verkregen toestemming van het UWV – de arbeidsovereenkomst opgezegd, dan kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. De werknemer moet deze vordering binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter instellen.

Tegen een beschikking van de kantonrechter kan hoger beroep worden ingesteld hetgeen voorheen evenmin mogelijk was. De beroepstermijn is 3 maanden.

Het vorenstaande neemt niet weg dat de beschikking van de kantonrechter wel al ten uitvoer kan worden gelegd, ook al is er niet definitief beslist in hoger beroep.

 

 

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?