Opzegtermijn

De opzegtermijn voor werknemers is normaliter 1 maand.

Werkgevers en werknemers kunnen schriftelijk een kortere of een langere opzegtermijn afspreken. Die mag echter nooit langer zijn dan 6 maanden.

De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval minstens 2 keer zo lang zijn als die van de werknemer. Hiervan kan per CAO worden afgeweken.

De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van de arbeidsrelatie.

Bij een arbeidsrelatie van:
korter dan 5 jaar: 1 maand;
tussen de 5 en 10 jaar: 2 maanden;
tussen de 10 en 15 jaar: 3 maanden;
15 jaar en langer: 4 maanden.

De opzegtermijn wordt berekend over de totale duur van de arbeidsrelatie, ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten die aan het vaste dienstverband vooraf zijn gegaan en die telkens binnen 3 maanden zijn verlengd worden daarbij meegerekend.

De opzegtermijn mag schriftelijk worden verlengd, als de werknemer het daar mee eens is.

Het verkorten van de opzegtermijn mag alleen per cao.

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de kantonrechter met ingang van 1 juli 2015 bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook gebonden aan de geldende opzegtermijnen. Dat was voorheen niet het geval en kon de kantonrechter per direct ontbinden.

Binnen het ambtenarenrecht gelden veelal andere termijnen.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?