Actueel

Organiseren teamuitje met seksueel karakter luidt einde in van arbeidscontract manager

Gepubliceerd op: 23 juli 2014

De verantwoordelijkheid van leidinggevenden binnen een bedrijf stopt niet bij het einde van de werktijd. Ook als een manager een personeelsuitje buiten werktijd regelt voor werknemers, blijft hij verantwoordelijk. De Kantonrechter Eindhoven heeft dat bevestigd in een uitspraak van 26 juni 2013.

In die zaak had een manager (werknemer) van een uitvaartmaatschappij (werkgever) een teamuitje georganiseerd dat overdag plaatsvond in Amsterdam. Aansluitend had hij een aanvullend avondprogramma geregeld genaamd ‘Ondeugd op de Wallen’. Werknemers konden vrijwillig deelnemen aan het aanvullende progromma. De manager had uitdrukkelijk vermeld dat het aanvullende programma een strikte privé aangelegenheid betrof en werknemers daarvoor zelf nog een aanvullend bedrag van EUR 35 moesten bijbetalen als zij meegingen. Zeven werknemers besloten mee te gaan. Het bleek te gaan om een striptease-act op de Wallen.

Toen de werkgever achteraf hoorde over het teamuitje heeft zij de werknemer direct op non-actief gezet en is zij een procedure gestart bij de Kantonrechter waarin zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht. De werkgever vond de handelwijze van de manager ongepast en ongewenst. De manager had een voorbeeldfunctie en door het organiseren van een erotisch getint personeelsuitje had hij afbreuk gedaan aan het gezag dat hij als manager moest hebben. Bovendien had de manager de werkgever in diskrediet gebracht waardoor de werkgever reputatieschade had geleden. Het zou ook niet de eerste keer zijn geweest dat de werknemer over de schreef was gegaan.

De manager verweerde zich. Hij stelde zich op het standpunt dat het avondprogramma een pure privé aangelegenheid waarop de werkgever geen invloed kon uitoefenen, tenzij er sprake zou zijn van direct en concreet nadeel voor de werkgever. Maar dat was niet het geval volgens de manager. Bovendien zou de werkgever boter op zijn hoofd hebben: de georganiseerde activiteit zou passen binnen de cultuur van de organisatie van de werkgever, want tijdens andere activiteiten werd vaker gedronken en ‘bandeloos’ gedrag vertoond, onder andere tijdens een managementuitje naar de Baja Beachclub in Rotterdam.

De Kantonrechter heeft beslist dat als een manager een activiteit regelt voor werknemers, geen sprake meer is van een privé activiteit, met name ook niet wanneer die is georganiseerd tezamen met een teamuitje. De manager had door het organiseren van een seksueel geladen activiteit de grenzen van het toelaatbare ruimschoots overschreden. De Kantonrechter ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst. Omdat de Kantonrechter wel vindt dat de werkgever een verkeerd voorbeeld heeft gegeven, onder andere vanwege het management uitje naar de Baja Beachclub, kent hij wel een verlaagde ontbindingsvergoeding toe aan de werknemer

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 23 juli 2014

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?