Procedures

Afhankelijk van de ontslagreden moet er worden gekozen voor een verplichte ontslagroute en bijbehorende procedure.

Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en een ontslag in verband met langdurige ziekte moet je verplicht langs het UWV indien de werknemer niet instemt met het ontslag. De weg van ontbinding via de kantonrechter staat voor deze gronden niet meer open.

Voor alle andere gronden, moet de kantonrechter verplicht worden aangezocht.

Als het UWV de toestemming voor ontslag heeft geweigerd, kan de werkgever (in tweede instantie) de kantonrechter alsnog verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als een werkgever met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, kan de werknemer bij de kantonrechter herstel van het dienstverband vorderen.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter staat hoger beroep en cassatie open.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?