Proeftijd

Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven nader kennis met elkaar te kunnen maken. Gedurende de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst beeindigen.

Een proeftijd moet schriftelijk worden aangegaan en mag niet langer dan één maand duren wanneer de arbeidsovereenkomst voor een kortere periode dan twee jaar is aangegaan. Bij contracten voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden is het opnemen van een proeftijd op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet meer toegestaan.

Indien de arbeidsovereenkomst voor een periode die langer dan twee jaar duurt is aangegaan, mag de proeftijd niet langer duren dan twee maanden.

De lengte van de proeftijd moet in alle gevallen voor de werkgever en de werknemer gelijk zijn.

Indien deze termijnen worden overschreden is het proeftijdbeding nietig.

Voorts is van belang:

– Een werknemer die tijdens de proeftijd wordt ontslagen, kan de werkgever verzoeken dit op papier te zetten;
– Ziekte of vakantie van de werknemer kunnen een proeftijd niet verlengen;
– Een proeftijdbeding kan ongeldig zijn wanneer tussen werkgever en werknemer al een arbeidsovereenkomst heeft bestaan;
– Het is van belang dat partijen daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de proeftijd alvorens er wordt opgezegd.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?