Actueel

Proeftijdontslag en Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Gepubliceerd op: 19 maart 2020

Door het Corona virus zullen werkgevers mogelijk arbeidsovereenkomsten van hun werknemers willen beëindigen.

De regering heeft evenwel een noodfonds ter beschikking gesteld (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) hierna “NOW” op basis waarvan maximaal 90% van de loonkosten in de vorm van een subsidie aan werkgevers wordt verstrekt.

Een dergelijke subsidie wordt echter slechts onder bepaalde voorwaarden verstrekt.

Eén van die voorwaarden is dat de werkgever geen werknemers zullen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode dat je aanspraak maakt op of een beroep doet op NOW

Werkgevers kunnen dus – om aanspraak te kunnen maken op NOW – geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen.

Dit geldt mijn inziens ook voor een ontslag tijdens de proeftijd, het zogenaamde “proeftijdontslag”.

Vanochtend werd tijdens een uitzending van BNR aangegeven dat het proeftijdontslag massaal door werkgevers zal worden aangewend omdat dit ontslag buiten de regeling van NOW zou vallen.

Het is de vraag of dit wel juist is.

Het is de vraag of werkgevers werknemers kunnen ontslaan tijdens de proeftijd met als reden dat er als gevolg van het corona virus onvoldoende werk is. Die reden impliceert immers “een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen”.

Mijn advies aan werkgevers is dan ook om bij een proeftijdontslag geen reden te noemen en als er al om een reden door de werknemer wordt verzocht, is het raadzaam om niet aan te geven dat het ontslag ook maar iets van doen heeft met Corona/bedrijfseconomische redenen. Indien dit wel wordt gedaan, verlies je daarbij mogelijk aanspraak op het NOW. Mogelijk wordt dit volgende week duidelijk als de spelregels voor NOW bekend worden gemaakt.

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst met een proeftijd zijn overeengekomen maar nog niet daadwerkelijk hebben gewerkt, zal het voor een werkgever best moeilijk zijn om andere redenen aan te voeren dan bedrijfseconomische. Dit betekent dat de werkgever mogelijk een keuze moet maken tussen NOW en het proeftijdontslag.

Voor meer informatie kun je met mij contact opnemen.

Yves A.E. Vlassenroot

www.voltadvocaten.nl

www.ontslaghulp.nl

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 19 maart 2020

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?