Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen.

Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf.

Elke wijziging in een bedrijf en of organisatie waaraan personele gevolgen zijn verbonden, is in feite een reorganisatie.

Een werkgever kan reorganiseren op:

Voor beide gronden dient de werkgever aan de tonen dat er een gegronde reden is voor een reorganisatie en er dienen bepaalde regels in acht te worden genomen zoals het afspiegelingsbeginsel. Verder dient een werkgever zich in te spannen om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen danwel zorg te dragen voor herplaatsing van de werknemer indien mogelijk (zowel bij zich zelf of elders).

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?