In bijzondere situaties kon een werkgever worden geconfronteerd met het geval dat werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet.

De werkgever kon dan voor het personeel dat noodgedwongen naar huis was gestuurd een WW uitkering aanvragen.

De werktijdverkorting diende te worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“SZW”). Het SZW controleerde of er geen sprake was van normale ondernemingsrisico en of de werkgever 20% minder werk had gedurende 2 tot maximaal 24 weken. Vervolgens diende de werkgever de verkregen werktijdverkorting zo snel mogelijk te melden bij het UWV die zorgdroeg voor betaling van een WW uitkering.

Vanwege de uitbraak van het corona-virus komt het ministerie van SZW met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen. Het NOW komt dus in de plaats van de bestaande werktijdverkorting. 

Over de periode waarop de tegemoetkoming ziet, mag de werkgever geen ontslag van werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Verder zal de aanvrager moeten aangegeven dat hij 20% omzetverlies verwacht. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig worden verlengd. 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Yves A.E. Vlassenroot

www.voltadvocaten.nl
www.ontslaghulp.nl