Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van Werkgelegenheid (“NOW”) bekend gemaakt.

  • De hoogte van de subsidieregeling bedraagt maximaal 90% van de loonsom van januari 2020;
  • Er moet sprake zijn van een omzetverlies van meer dan 20% gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden met als nader te bepalen startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020;
  • De regeling kan vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd en is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 van toepassing;
  • Het omzetverlies wordt (mogelijk) achteraf gecontroleerd waarbij een accountantsverklaring dient te worden overgelegd;
  • Indien het omzetverlies minder is dan aangegeven, volgt een naheffing;
  • Werkgevers mogen tijdens de NOW regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Indien zij dit wel doen volgt een boete;

Neem geheel vrijwblijvend contact op met Yves A.E. Vlassenroot indien u vragen heeft over de NOW regeling of hulp nodig heeft bij de aanvraag van de subsidieregeling.

www.ontslaghulp.nl

www.voltadvocaten.nl

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?