Tips voor ontslag

Voor de werknemer is van belang:

– ga mondeling nergens mee akkoord;
– laat een beëindigingsvoorstel altijd op schrift stellen en let op de bedenktijd van 2 weken na ondertekening;
– teken dit voorstel pas nadat u juridisch advies hebt ingewonnen;
– het tekenen van een onjuist beëindigingsvoorstel (vaststellingsovereenkomst) kan uw WW rechten schaden;
– ga niet akkoord met een vrijstelling van werk;
– houdt u bij een schorsing beschikbaar voor werk;
– roep de nietigheid van een ontslag op staande voet tijdig (6 maanden) in.

Voor de werkgever is van belang:

– leg disfunctioneren tijdig vast;
– bouw een dossier op maar controleer ook of de werknemer zijn functioneren verbetert;
– ontslag op staande voet dient onverwijld en schriftelijk te worden gedaan;
– doe de werknemer een voorstel en leg dit voorstel vast in een vaststellingsovereenkomst;
– adviseer de werknemer dit voorstel door een jurist te laten bekijken en wijs de werknemer schriftelijk op de bedenktijd anders is de vaststellingsovereenkomst vernietigbaar.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?