Vakantie

Bij beëindiging van een dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van opgebouwde, maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever de werknemer ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Vakantiedagen

Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen.

De meeste werknemers hebben echter  recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst heeft de werknemer  recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

De werkgever is verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van de door de werknemer opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Om discussie achteraf te voorkomen is het verstandig om als werknemer indien ontslag dreigt, voor de ontslagdatum aan de werkgever een opgave te vragen van het aantal vakantiedagen dat zal worden uitbetaald.

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, dan kan het wenselijk zijn om het exacte saldo aan uit te keren dagen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Vakantietoeslag

De meeste werknemers hebben recht op 8% vakantietoeslag. Deze toeslag wordt in de loop van het jaar opgebouwd en een keer per jaar, meestal in mei, uitgekeerd. Bij de beëindiging van het dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van het tot aan de ontslagdatum opgebouwde saldo aan vakantietoeslag.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?