Vaststellingsovereenkomst

Een werknemer kan instemmen met een door de werkgever gewenste beëindiging van het dienstverband. Dat zal met name het geval zijn indien de werknemer het eens is met de ontslaggrond en een vergoeding meekrijgt die recht doet aan de situatie.

Zowel de werkgever als de werknemer doet er goed aan om gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen zodat omtrent het ontslag cq de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daar omheen gemaakte afspraken geen discussie kan ontstaan.

De vaststellingsovereenkomst is ook van belang voor het verkrijgen van WW rechten. Voor de werknemer is van belang dat in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld dat het initiatief van de beëindiging bij de werkgever ligt en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt.

Ook is van belang dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst wordt nagekeken door een jurist. Voor de werknemer omdat alsdan kan worden bekeken of de werknemer geen rechten prijs geeft, voor de werkgever omdat hij wil voorkomen dat er onduidelijkheden in de vaststellingsovereenkomst kunnen staan die aanleiding kunnen geven tot discussies.

Let op: op grond van de Wet Werk en Zekerheid krijgt de werknemer 2 weken de tijd om zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te herroepen. De werkgever dient de werknemer schriftelijk op dit recht te wijzen. het verdient derhalve de voorkeur om ook dit aspect in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.

Wilt u de inhoud van de vaststellingsovereenkomst laten checken?
Upload hier de vaststellingsovereenkomst – samen met uw arbeidsovereenkomst en recente loonstrook – en wij controleren de inhoud daarvan binnen 24 uur voor een vaste prijs van € 250,– ex BTW.  Aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zullen wij beoordelen of de juiste opzegtermijn is gehanteerd, de hoogte van de vergoeding op juiste wijze is berekend en recht doet aan de situatie, de postcontractuele verplichtingen – zoals (ontslag uit) concurrentiebeding/relatiebeding – goed is geformuleerd, de WW rechten van de werknemer zijn veilig gesteld, etc.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Vaststellingsovereenkomst (verplicht)

  Loonstrook (verplicht)

  Arbeidsovereenkomst (verplicht)

  Uw bericht

  Direct advies
  nodig?

  Bel de ontslaghulplijn
  023 - 303 63 80

  Of mail

  Uw echtscheiding
  voor slechts
  650,-

  Lees voorwaarden
  Search Icon

  Waar kunnen we u nog meer mee helpen?