Actueel

Vergoeding van werkelijk gemaakte advocaatkosten

Gepubliceerd op: 3 september 2013

Werknemer vordert in kort geding betaling van loon. Ook maakt hij aanspraak op een vergoeding van zijn werkelijke advocaatkosten.

De werkgever verschijnt niet in het geding en wordt dus bij verstek veroordeeld tot betaling van het onbetaald gelaten salaris.

Ten aanzien van de advocaatkosten oordeelt de kantonrechter dat de werknemer – doordat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet – gedwongen is zich van rechtskundige bijstand te voorzien. Om die reden heeft de werknemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte advocaatkosten, aldus de rechter.

Over het algemeen wordt een dergelijke vordering tot vergoeding van werkelijke advocaatkosten niet toegewezen. Vaak kan slechts aanspraak worden gemaakt op een vergoeding in het kader van een proceskostenveroordeling. Dit bedrag komt niet overeen met de daadwerkelijke advocaatkosten.

In 2011 oordeelde de Hoge Raad nog dat een werknemer geen aanspraak kon maken op een vergoeding van de werkelijk gemaakte advocaatkosten.
Toch worden dergelijke kosten soms toegewezen, blijkt nu.

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 3 september 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?