Vergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een ontbindingsvergoeding berekend op basis van de kantonrechtersformule.

Daarvoor in de plaats heeft iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding.

Dit geldt dus ook voor een tijdelijk contract van twee jaar of langer wat niet wordt verlengd.

de vergoeding is over de eerst 10 jaar een derde en daarna een half maandsalaris per jaar met een maximum van € 75.000,– of een jaarsalaris als dat hoger is.

Werknemers van 50 jaar of ouder hebben soms recht op een hogere vergoeding en kleine werknemers (minder dan 50 werknemers) mogen soms een lagere vergoeding betalen.

Je kunt zelf de hoogte van de transitievergoeding berekenen door gebruik te maken van de rekentool: transitievergoeding berekenen.

Omdat een ontslagvergoeding als inkomen wordt beschouwd, moet hierover belasting worden betaald. Zeker als het een hoge transitievergoeding betreft, dient een werknemer vooraf goed na te gaan wat hij met zijn vergoeding wil doen. Indien een werknemer het geld niet direct nodig heeft, kan hij bijvoorbeeld overwegen om te gaan profiteren van sparen zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. De bruto vergoeding wordt dan in een lijfrente polis of Stamrecht B.V. gestort. Dit betekent dat over de transitievergoeding niet direct belasting hoeft te worden betaald. De werknemer kan dan echter niet direct over zijn vergoeding beschikken, gewoonlijk staat de vergoeding geparkeerd totdat deze met vervroegd pensioen wil gaan of de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?