Opzegging zonder toestemming UWV

Ook zonder ontslagvergunning kan een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als een werknemer niet protesteert tegen een opzegging en dus instemt met de opzegging impliceert die opzegging het einde van de arbeidsovereenkomst, ook al is er geen ontslagvergunning. De werknemer zal dan aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding.

Voorheen had de werknemer het recht om – bij ontbreken van een ontslagvergunning – de opzegging te vernietigen. Zolang de werknemer die opzegging niet had vernietigd, was de opzegging rechtsgeldig. De werknemer had zes maanden de tijd om de werkgever te laten weten dat hij het niet eens is met het ontslag. Door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de mogelijkheid voor de werknemer om buitenrechtelijk de opzegging te vernietigen, verdwenen. De werknemer zal nu een procedure bij de kantonrechter moeten starten om de opzegging ongedaan te maken.

Als de werkgever opzegt zonder ontslagvergunning dan bepaalt derhalve de rechter of er wel of niet een einde komt aan het dienstverband. Normaliter zal de rechter niet toestaan dat de werkgever opzegt zonder dat er een ontslagvergunning voor handen is. Daarom zal een werkgever doorgaans ook niet snel overgaan tot opzeggen zonder dat hij daarvoor een vergunning heeft.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?