Werkgevers

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan?

Indien u wordt geconfronteerd met een werknemer die niet goed functioneert of er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of een werknemer is langdurig ziek dan is het van groot belang dat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

Het onjuist inzetten van een ontslagzaak kan verstrekkende gevolgen hebben.

Via deze site heeft u de mogelijkheid om gratis advies in te winnen.
Het advies wordt gegeven door een advocaat die snel uw rechtspositie ten opzichte van uw werknemer in kaart zal brengen.

Deze advocaat is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, in het bijzonder in ontslagrecht en kan u zo nodig bijstaan bij het formuleren van een beëindigingsvoorstel, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, het doen van de onderhandelingen, het indienen van een ontbindingsverzoek of het aanvragen van een ontslagvergunning.

Met ingang van 1 juli 2015 is het ontslagstelsel grondig gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?