Ziekte

Bij langdurige ziekte (2 jaar) kan een werkgever via het UWV via het verkrijgen van een ontslagaanvraag de arbeidsovereenkomst beƫindigen.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan hiervoor niet meer de kantonrechter worden aangezocht.

Bij ziekte is er sprake van een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen gedurende de periode dat de werknemer ziek is. Dit is anders indien de opzegging geen verband houdt met de ziekte. Bij bedrijfssluiting vervalt het opzegverbod wegens ziekte.

Zieke werknemers zijn verplicht mee te werken aan re-integratie. Indien zij dit nalaten, kunnen zij worden geconfronteerd met een loonstop. Dit betreft slechts een opschorting van het loon; indien de werknemer wederom aanvangt met de re-integratieverplichting, moet het loon wederom worden betaald.

Indien de werknemer van mening is dat het advies van de arbo-arts onjuist is, kan een second opinion worden gevraagd bij het UWV.

 

 

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?